Tag Archives: lưới thép không gỉ

Phát triển thành công lưới thép không gỉ cho nước chảy qua và giữ dầu ở lại

Một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Bang Ohio (The Ohio State University – OSU), Hoa Kỳ, đã chế tạo thành công hứa hẹn sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong việc làm sạch môi trường trong tương lai. Nhờ một lớp đẩy dầu gần như vô hình được phủ trên bề mặt, tấm lọc này cho phép nước có thể chảy qua và giữ dầu ở lại.

Continue reading