Tag Archives: thay đổi nhóm máu

Tìm ra phương pháp thay đổi nhóm máu

Các nhà khoa học Đan Mạch đã tìm ra phương pháp để thay đổi nhóm máu của người. Đây được coi là một đột phá trong việc giải quyết tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện.


Phương pháp thay đổi nhóm máu sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện.

Nhóm máu vốn là chuyện phức tạp trong việc “cho” và “nhận”. Một người ở trạng thái cấp cứu có nhóm máu đặc biệt (ví dụ nhóm O) không thể tiếp nhận nhóm máu của những người có nhóm máu khác (A, B, AB) nên vẫn có thể bị chết, chỉ vì không có nhóm máu hợp với mình. Vì thế, vấn đề các bệnh viện “thiếu máu” nhiều khi không phải ở số lượng mà ở chủng loại.

Continue reading