Tag Archives: The Screen Savour

Malaysia: Nghiên cứu công nghệ nếm thử món ăn bằng điện thoại

Không phải câu chuyện phiếm ngày cá tháng tư, trong tương lai, bạn có thể nếm thử hương vị của mọi món ăn chỉ bằng cách chụp ảnh món ăn đó bằng điện thoại.

Continue reading