Tag Archives: thiết bị thực tế ảo

Công nghệ mới rung chuyển ngành giải trí điện tử

UltraHaptics là một công ty trẻ với tham vọng lớn: thay thế cách thức con người tương tác với các thiết bị điện tử, với cuộc cách mạng hóa công nghệ thực tế ảo (VR) bằng cách để con người “cảm giác được giữa không trung”.

Continue reading

Công nghệ “tóc giả” thông minh

Theo nội dung đơn đăng ký bằng sáng chế tại Mỹ, Sony đang hoàn thiện công nghệ “SmartWig”, tạm dịch là bộ tóc giả thông minh, được trang bị các cảm biến giúp phát hiện huyết áp và sóng não phát ra từ người đội.

Continue reading