Tag Archives: vải theo dõi chuyển động của cơ thể

Anh phát triển vải cảm biến theo dõi cử động của cơ thể

Công ty thiết kế và phát triển sản phẩm Anh Cambridge Consultants đã nghiên cứu ra 1 loại vải thông minh có thể theo dõi cử động của cơ thể. Loại vải đó có tên là XelfleX, nhìn rất hấp dẫn, tính bền cao và chi phí thấp.

Continue reading